Mee Twente
MS Vereniging
Siz Twente
Neurologen
Thuiszorg
Verpleegkundigen
Nieuws
Roessingh

MS Ketenzorg Twente

wandelenAls je kortdurend ziek bent krijg je meestal alleen maar met de huisarts of de specialist te maken. Bij een chronische ziekte van het zenuwstelsel, zoals multipe sclerose, word je in de loop der jaren omringd door allerlei behandelaars en instanties. Het zijn er soms zoveel dat je niet meer weet wie er voor je bezig is. Ook de hulpverleners verliezen soms overzicht over welke instanties er allemaal actief betrokken zijn bij de behandeling van een patiënt.

Daarom hebben de hulp- verleners en de MS-patiëntevereniging in de regio Twente besloten aan verbetering en verduidelijking van de samenwerking te werken.

Op deze website geven wij een overzicht van de mensen en instellingen waar een MS-patiënt hulp en advies kan inwinnen. Je kunt er lezen hoe zij werken en wat ieders taak is.

MS-vereniging 

De MS-vereniging is een patiëntenvereniging voor mensen met multiple sclerose en voor de naast betrokkenen. De vier kerntaken geven aan waar de vereniging voor staat:                                                                                            
Ondersteuning en Advies:
• in het omgaan met multiple sclerose in de eigen situatie.

Belangenbehartiging:                                    
• collectief en individueel

belangen

• in voorzieningen
• voor woningaanpassing
• in werksituatie


Lotgenotencontact:
• individueel of in groepsverband


Informatie en Voorlichting:
• over multiple sclerose
• over de patiëntenvereniging
• over de activiteiten van de afd. Twente

Activiteiten:

De activiteiten richten zich op voorlichting, bewegen en ontspanning.
Zo zijn er voorlichtingsbijeenkomsten met neurologen en een jaarlijkse bijeenkomst
met een afwisselend onderwerp.
Voor bewegen zijn er wekelijks vier fitnessgroepen in Almelo, Hengelo en Enschede.
Er is een aparte groep voor rolstoelgebruikers in Enschede.
Ontspanning is er zowel bij de yoga-groepen in Enschede en Hengelo, als bij de soos in Wierden en Enschede.
Verder zijn er nog drie contactgespreksgroepen, een groep voor jongeren,
een groep voor ouderen en een groep voor partners van mensen met MS.
Voor meer informatie over deze activiteiten kunt u contact opnemen met onderstaande consulenten.

Contact:mst

MS-patiëntenvereniging afdeling Twente
Secretariaat: Noorderhagen 5, 7491AP Delden.                                      
Email: secretariaat@mspvtwente.nl

telefoon:0651131607

www.mspvtwente.nl

Consulenten:

Mw. B.M.C. Hulshof, 0541-551750 of 06-51325154
Dhr. G.H. de Haan, 0547-274346 of 06-28204704

Consulenten jongerenafdeling                      msjt

Astrid Slettenaar: astrid@msjt.nl
Lianne Wanink: lianne@msjt.nl
Jongeren website: www.msjt.nl