Mee Twente
MS Vereniging
Siz Twente
Neurologen
Thuiszorg
Verpleegkundigen
Nieuws
Roessingh

MEE Twente 

Consulenten van MEE-Twente geven onafhankelijke informatie en advies betreffende vragen op alle terreinen van het dagelijks leven bijvoorbeeld wonen, werk, onderwijs, inkomen, sociale voorzieningen, vervoer, vrije tijd in relatie tot de beperking of ziekte. 

Consulenten geven kortdurende dienstverlening op alle terreinen van het dagelijks leven. Bijvoorbeeld: 

•  Hulp bij het goed formuleren van een vraag. 

•  Ondersteuning bij toeleiding naar de juiste zorg in alle levensfasen. 

•  Adviezen bij de opvoeding van een gehandicapt kind. 

•  Adviezen bij het zelfstandig wonen. 

•  Hulp bij het verkrijgen van zorg en de betaling daarvan (o.a. PGB). 

•  Hulp bij het aanvragen van een aangepaste woning. 

•  Ondersteuning bij het vinden van goede begeleiding bij persoonlijke problemen. 

•  Ondersteuning bij juridische problemen met bijvoorbeeld gemeente of ziekenfonds. 

De ondersteuning is voor iedereen toegankelijk en gratis. 

Contact: 

mee

MEE-Twente 
Deldenerstraat 26
7551 AG Hengelo

074-2559300 

www.meetwente.nl 
info@meetwente.nl