Mee Twente
MS Vereniging
Siz Twente
Neurologen
Thuiszorg
Verpleegkundigen
Nieuws
Roessingh

Nuttige Links

www.msweb.nl

Het doel van MSweb is een vraagbak en ontmoetingspunt te zijn voor alle mensen met MS en andere direct betrokkenen.

www.mskids.nl
De website over MS voor kids 

www.msfonds.nl
De Stichting Nationaal MS Fonds is een stichting met actieve en positive mensen met en zonder MS. De stichting realiseert projecten die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de kwailiteit van leven voor mensen met MS.

www.msvereniging.nl
De MS Vereniging Nederland is de grootste vereniging van en voor mensen met MS in Nederland.
De driepijlers van de Vereniging zijn informatie verstrekking, belangenbehartiging en lotgenotencontact. De vereniging telt ongeveer 11.000 leden. Een luisterend oor vind je bij de MS-telefoon op werkdagen vanaf 14:00 uur: 0900-8212108.

www.msnederland.nl
MS Nederland Kwaliteit van Zorg is een gezamelijk initiatief van MS Research, MS Vereniging Nederland, MS Web en het Prinses Beatrix Fonds. Het doel is te komen tot een model voor eenduidige en toegankelijke MS zorg voor alle mensen met MS in Nederland. Multidisciplinair en decentraal, volgens de laatste inzichten en kwaliteitseisen en ondersteund met ICT-middelen.

www.multiplesclerose.eu
Een interactief forum over Multiple Sclerose. 

www.stichtingmsresearch.nl
De stichting MS Research is in 1980 opgericht en gevestigd in Voorschoten. De stichting is de belangrijkste financier van wetenschappelijk onderzoek naar MS in Nederland. MS Research beschikt over het CBF-keurmerk voor verantwoorde fondsenwerving.

www.toekomstmetms.nl
Deze site is voor iedereen die algemene, nuttige en praktische informatie zoekt over multiple sclerose (MS).

 www.levenmetms.nl
Biogen Idec beschouwt het als haar missie om MS patiënten, hun verwanten, artsen en verpleegkundigen een toekomst met MS te bieden. Met deze website willen zij meerwaarde bieden door het verstrekken van objectieve, volledige en betekenisvolle informatie, service en ondersteuning rondom het thema MS.

www.zorgeloosweg.nl
Zorgeloosweg.nl is er voor iedereen die door zijn of haar behoeft aan zorg, niet zomaar op vakantie kan of wil. Te denken valt aan mensen met thuiszorg, mensen met een chronische ziekte, mensen met een handicap, maar ook hun familie en vrienden. Zorgeloosweg.nl heeft een breed aanbod van accomodaties naar mate van zorgbehoefte. Dit varieert van standaard accomodaties voor de familie, aangepaste hotelkamers tot vakantiewoningen waarbij de benodigde hulp verplaatst wordt naar het vakantieadres.

www.uwv.nl/particulieren/ik_ben_ziek
Je bent ziek en dat is vervelend. Misschien kun je hierdoor je werk niet of maar voor een deel doen. Wat dit betekent voor jouw inkomen en jouw re-intergratie hangt af van je situatie. Op deze site vind je hier meer informatie over.

www.buurtzorgnederland.com
Goede zort thuis vraagt een professionele en toegewijde belangstelling voor de persoonlijke situatie van de cliënt. zo snel mogelijk inspelen op zorgvragen, samen oplossingen zoeken, grotere problemen voorkomen. Buurtzorg levert de professionele zorg, regelt de zaken eromheen en zorgt ervoor dat iemand zelf kan blijven beslissen over wat er nodig is.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere gemeente legt andere accenten.


 

www.truzt.nl
Technische Realisatie van de website